Miten tutkia Alzheimerin hoidon vaikutuksia - konsensussuositus

Eurooppalainen asiantuntijaryhmä on laatinut konsensussuosituksen Alzheimerin taudin hoitotutkimuksia varten. Alzheimerin tauti on tunnetustio monimutkainen ja eri tutkimusaineistoissa ja taudin eri vaiheissa tehtyjen tulosten vertailu vielä monimutkaisempaa.

Vellas ym. Lancet Neurology 2008,7:436-50