Dementia ei väistämätöntä vaikka väestö vanhenee

Tämän osoittaa 115-vuotiaana kuolleella hollantilaisnaisella tehdyt tutkimukset. 112-113 vuotiaana tehdyt psykologiset testit osoittivat hänen olleen paremmassa kunnossa kuin 60-75-vuotiaat keskimäärin. Kuoleman jälkeen hänellä ei juuri todettu merkkejä valtimokovettumista ja aivot olivat lähes ilman amyloidikertymiä (tyypillisiä Alzheimerin taudissa). Myös aivovaltimot olivat hyvässä kunnossa, ja aivosolut säilyneet terveitten 60-80-vuotiaiden tasolla. Tau-proteiinia aivoissa sen sijaan sentään jonkin verran todettiin. Dementiaan liittyviä aivomuutoksia tai valtimokovettumia ei voi pitää väistämättöminä ikääntymismuutoksina ("normaaleja" ne sen sijaan valitettavasti väestössä ovat).

den Dunnena ym. Neurobiol Aging 2008;August ss 1127-1132