Epäilyksiä estrogeenista

Seurantatutkimusten perusteella ovat monet pitäneet varmana sitä, että vaihdevuosien jälkeisellä estrogeenihoidolla on sydäninfarkteja ehkäisevää vaikutusta. Kiistelyä asiasta on käyty (vrt uutinen tällä palstalla 25.4.98) ja mm. eurooppalaisessa geriatrikongressissa Helsingissä viime kesäkuussa oli asiaa koskeva väittely (Elaine Meilahn ja Matti Tikkanen). Kiista jäi ratkaisematta, koska "lisää tutkimuksia tarvitaan". Tänään tutkimustietoa on saatu: JAMA-lehdessä julkaistiin varsinaisesti ensimmäinen lumekontrolloitu estrogeenitutkimus. Mukana oli n. 2700 sepelvaltimotautia sairastavaa amerikkalaista naista (alle 80, keskimäärin 67 vuotiaita), joita hoidettiin joko lumelääkkeellä tai estrogeeni-progesteroni-yhdistelmävalmisteella n. 4 vuoden ajan. Aiempien seurantatutkimusten tuloksiin nähden nyt saadut tulokset olivat hyvin yllättävät: mitään eroa sydäninfarktien määrässä ei todettu ryhmien välillä. Siitäkin huolimatta, että kolesteroli laski 11 % ja HDL nousi 10 %.

Toisaaalta uusia haittojakaan ei hormonihoitoon todettu liittyvän.

Tämän tutkimuksen perusteella ei hormonihoidon aloittamisesta näyttäisi olevan hyötyä uusien infarktien ehkäisyssä. Tulos myös taas kerran osoittaa pelkkien seurantatutkimusten harhat, samantyyppistähän on todettu vitamiinienkin käytön yhteydessä.

Kysymyksiäkin jää: tulos ei välttämättä todista, etteikö hormonihoidolla voitaisi estää ensimmäistä infarktia terveillä naisilla? Onko toisentyyppisellä hormonihoidolla mahdollisesti parempi vaikutus? Tutkimuksessa todettiin myös mielenkiintoinen aikayhteys: ensimmäisen vuoden aikana infarkteja oli hormonihoitoryhmässä enemmän, 4-5 vuoden kohdalla taas vähemmän kuin lumeryhmässä. Ts. jos sairastat sepelvaltimotautia, ei hormonihoitoa kannata aloittaa, mutta jos jo olet käyttänyt vuosia, jatka.

Tämä tutkimus tuskin on viimeinen sana, ja onpa hormonihoidolla muita hyötyjä kuten oireiden vähentäminen ja osteoporoottisten murtumien ehkäisy.

(JAMA, elokuu 19, 1998, ss. 605-613) (<strong>Timo Strandberg</strong>)