Omega-3 rasvahapot - merkitys iäkkäillä

American Journal of Clinical Nutritionin syyskuun numerossa on useita tutkimuksia omega-3 rasvahappojen (EPA, DHA) yhteyksistä kuolemanriskiin ja dementiaan iäkkäillä ihmisillä. Norjalaisessa tutkimuksessa (Lindberg ym.) matala plasman EPA-pitoisuus lisäsi kuolemanvaaraa akuutisti sairastuneilla vanhuksilla. Ranskalaisessa tutkimuksessa (Samieri ym.) korkeaan EPA-pitoisuuteen liittyi pienempi dementiariski. Toisaalta lyhytaikainen (26 viikkoa) EPA+DHA:n anto ei vaikuttanut yli 65-vuotiaiden henkiseen hyvinvointiin satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa (van de Rest ym. ). Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että omega-3 rasvahappoja kannattaa nauttia riittävästi läpi elämän.

http://www.ajcn.org