Puolet lääkehaitoista ehkäistävissä -tunnista riskit

Hollantilaistutkimuksessa selvitettiin lääkkeiden sivuvaikutusten merkitystä sairaalaan joutumiseen (21 sairaalaa, 40 päivän aikana). 13 000 käynnistä 714 eli 6.5 % oli lääkitykseen liittyvä. Näistä puolet katsottiin periaatteessa ehkäistäviksi sivuvaikutuksiksi. Tällaisen todennäköisyyttä lisäsi muistisairaus, useat sairaudet, huonontunut munuaisten toiminta ja monilääkitys. Erityisesti näihin potilaisiin pitäisi siis kohdistaa ennaltaehkäiseviä toimia jos lääkehaittoja halutaan vähentää.

Leendertse ym. Arch Intern Med. 2008;168(17):1890-1896.