Varfariinihoito puuttuu usein eteisvärinäpotilailta

Varfariinin käyttö joko puuttui kokonaan tai oli puutteellista kanadalaisilla potilailla, joilla oli eteisvärinä ja jotka joutuivat hoitoon aivohalvauksen takia. Heistä vain 29 %:lla oli käytössä mitään antitromboottista lääkettä (kuten varfariinia) ja varfariinin käyttäjistä 75 %:lla annos oli vajavainen. Varfariinia käyttöä suositellaan eteisvärinäpotilaille (pysyvä tai kohtauksittainen), jotka ovat yli 75-vuotiaita tai joilla oli suuri valtimotulpan (embolian) riski. Tässä on selvästi parantamisen varaa.

Gladstone ym. Stroke 2008, http://www.ahajournals.org