Bed is bad

Peti on pahasta sanoivat brittigeriatrit jo 30-luvulla, ja tämä osoitetaan toistuvasti todeksi. Kun terveitä, keskimäärin 67-vuotiaita miehiä makuutettiin sängyssä, jo 10 päivän aikana todettiin merkittävää huononemista alaraajojen lihasvoimissa ja portaiden nousukyvyssä. Myös maksimaalinen hapenottokyky pieneni. Tärkeää on myös, että makuutuksen jälkeenkin taipumus makailuun ja fyysisen aktiivisuuden välttämiseen säilyi. Laitostuminen alkaa nopeasti ja nämä tulokset siis terveillä iäkkäillä.

Kortebein ym. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 2008, 63:1076-1081