Depressio ja lääkkeet iäkkäillä

Eräiden lääkkeiden yhteyksiä depressio-oireisiin selvitettiin lähes 3000 yli 55-vuotiaan väestöotoksessa. Mittarina käytettiin GDS-15:ta ja tulokset vakioitiin mm. riskitekijöiden mukaan. Kuten odotettua steroidihoitoon liittyi 4-kertainen depressioriski ja samansuuruinen todettiin myös mahasuojalääkkeinä käytettyihin H2-salpaajiin. Statiinihoidetuilla depressioriski oli puolestaan merkitsevästi pienempi. Selvää yhteyttä ei todettu verenpainelääkkeiden, tulehduskipulääkkeiden tai Parkinsonlääkkeiden kanssa. Mahalääkkeiden yhteyttä tutkijat spekuloivat häiritsevillä vatsaoireilla, joiden hoitoon niitä käytetään, mutta miksei sitten yhteyttä kipulääkkeisiin?

Feng ym. Drugs Aging. 2008;25(9):795-805