Todelliset tervaskannot

Journal of Gerontologyn (Biol Med Sci) marraskuun numerossa on useita raportteja poikkeuksellisesta pitkäikäisyydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Okinawalaisia supersatavuotiaita (>110 vuotiaat) koskevassa tutkimuksessa (Willcox ym. J Geront 2008;63:1201-8), todettiin näiden poikkeusyksilöiden välttyneen merkittäviltä kroonisilta sairauksilta myöhäiseen ikään. Sepelvaltimotautia tai aivoverenkiertohäiriöitä esiintyi hyvin vähän, syöpää tai diabetesta ei ollenkaan. Sen sijaan harmaakaihi ja murtumat olivat yleisempiä. Useimmat olivat olleet omatoimisia aina 105 ikävuoteen mutta haurastuneet sen jälkeen. Kroonisten sairauksien välttäminen siis lisää terveitä elinvuosia, mutta geenit vai ympäristökö on avainasemassa.

http://biomed.gerontologyjournals.org