Societas Gerontologica Fennica (SGF)-vuosikokous 11.3.2008 Helsingissä

Muistutus myös ensi kevään SGF:n vuosikokoussymposiumista 11.3.2009. Korkeatasoinen ohjelma on työn alla. Jos haluat lyhyesti esitellä omia tutkimustuloksiasi gerontologian alalta, ilmoittaudu.