Vanhusten astma - alidiagnosoitu ja -hoidettu

Katsauksen mukaan astmaa esiintyy noin 5 %:lla yli 65-vuotiaista, ja puolet astmakuolemista on vanhimmassa ikäryhmässä. Tila on kuitenkin huonosti tunnettu, alidiagnositu ja alihoidettu. Vanhojen astmapotilaiden oireet eroavat nuoremmista, muut samantyyppisiä oireita aiheuttavat sairaudet sotkevat kliinistä kuvaa, hoitoon hakeudutaan myöhemmin ja niinpä hengitystieobstruktio on usein vanhoilla potilailla pitemmälle kehittynyt. Vähäistä tutkimustietoa kuvastaa se, että tutkijat löysivät vain yhden vanhuspotilaiden astman kulkua kuvaavan epidemiologisen tutkimuksen´ja siinäkin oli käytetty historiallisia verrokkeja.

Stupka ja deShazo Am J Med 2009 January, pp 6-11