HY/ HYKS neurologian klinikan neurologian koulutusohjelmaa 2009 talvella

HY/ HYKS neurologian klinikan neurologian koulutusohjelman alueellinen koulutus paneutuu peruster-veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kannalta ajankohtaiseen diagnostiikkaan ja hoitoon. Tavoitteena on tehostaa neurologisten haasteiden osalta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä tie-donkulkua, selkiyttää työnjakoa ja parantaa hoitoketjujen toimintaa. Kohderyhmänä on alueen peruster-veydenhuollon lääkärit, työterveyslääkärit, yksityislääkärit, neurologiaan erikoistuvat ja neurologit sekä asiakokonaisuudesta kiinnostuneet muut lääkärit.
ALUEELLINEN KOULUTUS: ÄKILLINEN NEUROLOGINEN OIRE
Aika Torstai 5.3.2009, klo 12.00 -16.40
Paikka Biomedicum, Luentosali 3, P-kerros
Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki
Koulutusta haetaan erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutuk-seksi: 4 tuntia geriatrian, neurologian, psykiatrian, sisätautien, työterveydenhuollon ja yleislääketieteen koulutusohjelmissa. Koulutus on maksuton.
Paikkoja on rajoitetusti, joten etukäteisilmoittautuminen on välttämätön. Ilmoittaudu 1.3.2009 mennessä osoitteella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/13... tai
www.kll.helsinki.fi <Osastot ja yksiköt <Neurotieteiden osasto <Tieteellinen jatkokoulutus. Saat vahvistuksen osallistumisestasi.

NEUROLOGIA-SEMINAARIT:
HY neurologian koulutusohjelman Neurologia-seminaarit paneutuvat ajankohtaiseen neu-rologiseen diagnostiikkaan ja hoitoon. Samalla ne tehostavat neurologisten haasteiden osalta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä tiedonkulkua, selkiyttävät työnjakoa ja parantavat hoitoketjujen toimintaa. Kohderyhmänä on alueen neurologit ja samalla asiakokonaisuudesta kiinnostuneet muut erikoisalojen lääkäriT.
SEMINAARI: MS-Update
Aika Tiistai 10.2.2009, klo 12.30 – 17.00
Paikka Biomedicum, luentosali 2, Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki
Koulutusta haetaan erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutuk-seksi: 3 tuntia neurologian, lastenneurologian, työterveydenhuollon ja yleislääketieteen koulutusohjelmissa. Koulutus on maksuton.
Paikkoja on rajoitetusti, joten etukäteisilmoittautuminen on välttämätön.
Ilmoittaudu 5.2.2009 mennessä osoitteella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/13... tai
www.kll.helsinki.fi <Osastot ja yksiköt <Neurotieteiden osasto <Tieteellinen jatkokoulutus Saat vahvistuksen osallistumisestasi.

http://www.kll.helsinki.fi