B-12-vitamiini - ratkaisemattomia kysymyksiä

B-12-vitamiinipuutosta on epäilty kognitiivisten häiriöiden yhdeksi syyksi, ja matala B-12 plasmapitoisuus yleensä edellyttää korjausta. Kognition kannalta hyödyllinen pitoisuus voi kuitenkin olla käytettyjä raja-arvoja korkeampi. Mutta tällä hetkellä on rajallista näyttöä siitä, että B-12-vitamiinitason korjaaminen – ja miltä tasolta - todella kohentaisi kognitiivista funktiota. B-12-vitamiinin vajaus ion kuitenkin varsin yleistä iäkkäillä henkilöillä: ulkomaisissa tutkimuksissa 6 %:lla yli 60-vuotiaista on todettu vitamiinin puutetta ja lähes 20 %:lla pitoisuus on ollut alakantissa, syynä yleensä mahalaukun limakalvon surkastumiseen liittyvä imeytymishäiriö. Suurin osa iäkkäistä pystyisi kuitenkin saamaan riittävän määrän ravinnon vitamiinilisästä ja tämän takia on mm. USA:ssa pohdittu B-12-vitamiinin lisäämistä jauhoihin. Lopullista näyttöä odotellessa lienee viisainta joka tapauksessa varmistaa riittävä B-12-vitamiinin saanti.

Smith ja http://www.ajcn.org Refsum, Am J Clin Nutr 2009;89:707S-711S Allen, Am J Clin Nutr 2009;89: 693S-696S