Masters and Mentors 2009 - Meanings and Methods in Older Adult's Sporting Activities

Kansainvälinen tieteellinen konferenssi: Masters and Mentors 2009 - Meanings and Methods in Older Adult's Sporting Activities pidetään 9.-12.8.2009 Sibeliustalossa, Lahdessa. Konferenssin tavoitteena on koota yhteen ikääntymisestä ja liikunnasta eri tavoin kiinnostuneet tutkijat, kehittäjät, ammattilaiset ja muut toimijat. Konferenssi sopii myös hyvin lisä- ja täydennyskoulutukseksi erilaisille asiantuntijoille, opiskelijoille ja ammattilaisille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Konferenssin pääteemana on ikääntyminen ja urheilu, sen motiivit, merkitykset ja valmentautumisen kysymykset. Ikääntyminen ja toimintakyky, ikääntyminen ja vapaaehtoistoiminta, tuki ja palvelut sekä innovaatiot ja hyvät käytännöt liikunnan edistämisessä muodostavat sosiokulttuuristen merkitysten ja filosofisten kysymysten kanssa konferenssin muut tieteellisten symposioiden teemat.
Pääpuhujiksi ovat lupautuneet tohtori/professori Bradley Young Ottawan yliopistosta, joka on tutkinut laajasti veteraaniurheilijoita ja heidän harrastamisensa motiiveja. Professori Antti Karisto Helsingin yliopistosta puhuu liikunnan ja urheilun sosiokulttuurisesta ja alueellisesta merkityksestä ikääntyville ja koko yhteiskunnalle. Tohtori Mirja Hirvensalo Jyväskylän yliopistosta kertoo liikuntaneuvonnan vaikutuksista ikääntyville. Tohtori/professori Jim Denison Albertan yliopistosta puhuu urheiluvalmennuksen erityiskysymyksistä ikäännyttäessä.
Masters and Mentors 2009 -konferenssin erityispiirteenä voidaan pitää sen innovatiivisuutta, joka toteutuu mm. innovaatiosessioissa, joissa esitellään ja kehitellään hyviä käytäntöjä ja innovaatioita niin urheiluvalmennukseen, luontoliikuntaan ja - matkailuun, urheilusta kirjoittamiseen ja liikunnan itseilmaisuun sekä tietysti yritetään vastata kysymykseen, mikä ikääntyviä liikuttaa ja mitkä käytännöt toimivat.
www.mastersmentors09.com

http://www.mastersmentors09.com/