Verenpainelääkkeiden käyttö ja dementian ilmaantuminen

Keski-iän kohonneen verenpaineen ja myöhäisiän Alzheimerin taudin yhteys on tullut esiin useissa tutkimuksissa. Uudessa hollantilaisessa tutkimuksessa seurattiin yli 6200:aa keskimäärin 68 vuotiasta henkilöä pisimmillään 15 vuoden ajan Lääkkeiden käyttöä seurattiin apteekkirekistereistä. Verrattuna ei-käyttäjiin, verenpainelääkkeiden käyttäjillä oli 5 % pienempi dementiariski jokaista vuotta kohden, jonka he olivat käyttäneet verenpainelääkkeitä. Hyöty oli tilastollisesti merkitsevä (8 %) vain alle 76-vuotiailla, mutta vanhemmillakin todettiin 4 % vähenemää (4 %/käyttövuosi). Käytetyn lääkkeen tyyppi ei vaikuttanut tulokseen.

(Haag ym. Neurology, 2009 ePub http://www.neurology.org