Verenpainelääkitys ja aivomuutokset

Dementian esto on nousemassa merkittäväksi verenpaineen hoidon tavoitteeksi, mutta tuloksen varmistamiseksi hoito kannattaa aloittaa ajoissa ennen vanhuusikää.Amerikkalaisessa tutkimuksessa vertailtiin aivojen neuropatologisia löydöksiä henkilöillä, joiden verenpaine oli normaali (alle 140/90), lääkityillä verenpaineisilla ja ei-lääkityillä verenpaineisilla henkilöillä Mukaan ei otettu aivovaltimosairautta potevia.Verenpainelääkitystä saaneilla oli merkitsevästi vähemmän Alzheimerin taudin aivomuutoksia kuin muilla ryhmillä. Tutkimukseen liittyy kuitenkin sekoittavien tekijöiden mahdollisuus. Esimerkiksi potilaiden verenpainehistoriaa ei tiedetty. Syy siihen, miksi hyötyä todettiin myös ”normaalipaineisiin” verrattuna on epävarma. Se voi viitata joko luonnostaan matalan verenpaineen haittavaikutuksiin, verenpaineen alenemiseen vasta aivomuutosten seurauksena tai siihen, että verenpainelääkkeillä on Alzheimerin taudin ilmentymiä estävää vaikutusta.

Hoffman ym. Neurology 2009 ePub http://www.neurology.org