Ikääntyneiden mielenterveyspalvelut – aikomuksista resurssointiin 15.5.2009

Psykologiliiton geropsykologian toimikunta järjestää neuvottelupäivän teemalla “Ikääntyneiden mielenterveyspalvelut – aikomuksista resurssointiin“.Paikka: Folkhälsanin Senioritalo Mannerheimintie 97 Helsinki, Aika: 15.5. 2009 klo 10 - 15.30.
Tavoitteena on keskustella ikäihmisten parissa tehtävästä mielenterveystyöstä, sen puitteista, käytettävissä olevista keinoista sekä toteuttamisen esteistä, todellisista tai asenteiden kautta syntyvistä. Taustana tilaisuudelle ovat tuoreet suositukset ikäihmisten palveluiden laadusta ja Mieli2009-mietintö toimenpide-ehdotuksineen.Kohderyhmänä ovat ikäihmisten mielenterveyden haasteiden ja ongelmien parissa työskentelevät sekä tästä työstä kiinnostuneet psykologit sekä moniammatilliset yhteistyötahot.Osallistumismaksu Psykologiliiton jäsenille 30€. Muille 100€. Ilmoittautuminen Psykologiliiton toimistoon Sirkka Tabelille, sirkka.tabell@psyli.fi 15.4.09 mennessä. Ilmoita samalla mahdolliset erikoisruokavaliotoiveet. Tiedustelut Geropsykologian tmk:n pj Hannu Pajunen, hannu.pajunen@kuh.fi