CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella - seminaari 27.5.

Invalidiliitto ry:llä on meneillään projekti nimeltä CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella 2007-2010 (www.invalidiliitto.fi/cp-projekti). Projektin 3. osahankkeessa selvitetään CP-vammaisen aikuisen ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä ja hankkeessa on juuri valmistunut monitieteeellinen kansainväliseen tutkimukseen perustuva laaja kirjallisuuskatsaus, joka julkistetaan virallisesti 24.4.2009 projektin nettisivuilla.
Katsauksen julkistamiseksi ja projektin esille tuomiseksi Invalidiliitto ry järjestää 27.5.2009 yhteistyössä Suomen CP-liitto ry:n, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin ja Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry:n kanssa Helsingin Neurotalossa seminaarin ”CP-vammaisen aikuisen elämänpolku” . Kts tarkemmin nettisivu.

http://www.invalidiliitto.fi/cp-projekti...