Vanhusten uniongelmissa vielä selvitettävää

Vanhukset ovat heterogeeninen ryhmä ja niinpä uniongelmat ja niiden hoitomahdollisuudet ovat hyvin erilaisia. Katsauksessa kiinnitetään huomiota erityisesti hauraitten HRO-vanhusten (ehkä 30 % yli 80-vuotiaista) uniongelmiin, joista tieto on vielä hyvin puutteellista. Kuitenkin hauraat vanhukset ovat herkempiä kaatumaan ja myös kognitiiviset ongelmat ovat tavallisempia. Näin varsinaisiin unilääkkeisiin voi liittyä helpommin haittoja, mutta myös huonon yöunen hoitamatta jättämiseen liittyy ongelmia. Oma lukunsa on vielä uneen liittyvä hengitysvajaus (hypopnea, apnea) , joka jää usein havaitsematta ja hoitamatta.

Cochen ym. J Nutr health Aging 2009;13:322-9