Luukato ja alaraajojen valtimotauti

Alaraajojen valtimotautiin liittyy enemmän luukatoa ja suurempi luunmurtuman riski vanhoilla miehillä. Tämä ilmeni lähes 6000 yli 65 vuotiaan kotona-asuvan miehen seurantatutkimuksessa. Yhteys säilyi sekoittavien tekijöiden hallinnan jälkeen. Valtimotaudin diagnoosi perustui ABI (ankle-brachial index)-mittaukseen, jossa vertaillaan ala- ja yläraajan paine-eroa. ABI alle 0.9 oli alaraajan valtimotaudin merkki. Tulos viittaa verenkierron merkitykseen osteoporoottisissa murtumissa ja saattaa tarjota myös uusia murtumien ehkäisymahdollisuuksia

Collins ym. Circulation 2009;119:2305-12 http://www.ahajournals.org