Osatofarmaseutin toiminta vähensi yli 80-vuotiaden uusia sairaalakäyntejä

Ruotsalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa, yliopistosairaalan osastolla toimiva farmaseutti seurasi interventioryhmässä yli 80-vuotiaiden potilaiden lääkityksiä. Kontrolliryhmä sai tavanomaista hoitoa. Vuoden seurannan aikana interventioryhmän potilailla oli vähemmän sairaala- ja päivystyskäyntejä, erityisesti vähenivät lääkitykseen liittyvät sairaalakäynnit. Lääkesyyni näytti myös taloudellisesti kustannusvaikuttavalta.

Gillespie ym. Arch Intern Med. 2009;169(9):894-900.