Hauraus-raihnaus-oireyhtymän esiintyvyys Euroopassa

Hauraus-raihnaus-oireyhtymän (HRO, frailty) ja sen esiasteen esiintyvyyttä selvitettiin eri Euroopan maissa, jossa oli mukana noin 16 000 kotona-asuvaa yli 50-vuotiasta. Tutkimuksessa käytettiin viittä, jonkin verran muunnettua ns. Friedin kriteeriä (hitaus, laihtuminen, tarmonpuute, heikko lihasvoima, vähäinen fyysinen aktiivisuus) siten että 1-2 kriteerin täyttyminen merkitsi esi-HRO:ta, ja 3-5 kriteeriä varsinaista HRO:ta. 50-64-vuotiailla HRO oli vielä varsin harvinaista (4 %), mutta HRO:n esiaste todettiin 37 %:lla. Yli 64-vuotiailla miehillä HRO:ta ja esi HRO:ta oli 12 ja 42 %:lla, naisilla vastaavasti 21 ja 43 %:lla. Maakohtaisissa vertailuissa HRO:ta oli selvästi enemmän enemmän Espanjassa ja Italiassa kuin Sveitsissä ja Ruotsissa. Tämä saattaa kuitenkin selittyä sillä, että näissä maissa ollaan pitempään kotona. HRO liittyi myös alhaisempaan koulutustasoon ja tämän muuttujan huomioiminen pienensi maakohtaisia eroja.

Santos-Eggimann ym. J Geront 2009;64A;675-81