Insuliinihoito vanhoilla sairaalapotilailla

Insuliininkäyttöä selvitettiin 600:lla keskimäärin 83-vuotiaalla sairaalapotilaalla. heidän joukossaan oli 90 diabeetikkoa, joista 54 oli saanut insuliinihoitoa. Hoidon toteutus, arviointi ja hypoglykemian tunnistaminen oli hyvin vaihtelevaa näillä pääosin haurailla vanhuspotilailla. Insuliinihoidon merkitys tässä potilasryhmässä kaipaisi tutkimusta.

Jover ym. J Nutr Health Ageing 2009;13:456-9