Turvallinen vanhuus – koulutuspäivät Turussa 13-14.10.2009

TURVALLINEN VANHUUS – GERONTOLOGISEN EPIDEMIOLOGIAN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUSKURSSI järjestetään Turussa 13.–14.10.2009. Paikka on Turun yliopisto, Pharmacityn auditorio, Itäinen Pitkäkatu 4. (kartta nettisivulla: http://www.utu.fi/kartta/rakennukset2004...)
Järjestäjänä Turun yliopisto, yleislääketieteen oppiaine, Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, tieteellisen jatkokoulutuksen ohjelma PGS, Ikääntyminen, hyvinvointi ja teknologia tutkijakoulu, Turun yliopistollinen keskussairaala, yleislääketieteen yksikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri, yleislääketiede.
Koulutus on tarkoitettu lääketieteen, filosofian (lääketieteen ala) ja terveystieteen tohtorin tutkinnon jatko-opiskelijoille, geriatriasta kiinnostuneille lääkäreille, gerontologisesta hoitotieteestä kiinnostuneille hoitotyöntekijöille, sosiaaligerontologiasta kiinnostuneille sosiaalityöntekijöille, muille gerontologiasta kiinnostuneille ammattiryhmille, vanhustenhoidossa ja vanhustyössä toimiville työntekijöille
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 11.09.2009 mennessä Ritva Kultalahdelle (ritkul@utu.fi), puh. 02-333 8410