Seulontatesti Alzheimerin taudin arvioon

TYM (test your memory)-testi näyttää hyvin erottelevan Alzheimerin tautia sairastavat normaaliverrokeista. TYMiä testattiin 139 muistipoliklinikan asiakkaalla ja 540:lla 18-95-vuotiaalla verrokilla. Kontrollit saivat testistä keskimäärin 47 pistettä 50:sta, Alzheimerpotilaiden keskiarvo oli 33. Verrattuna perinteiseen MMSE:ään, TYM löysi 93 % Alzheimerin tautia sairastavista (MMSE vain 52 %)

Brown ym. BMJ 2009;10 June http://www.bmj.com