Merkittävien virtsatieinfektioiden tunnistus hoivakodissa

Kirvely virtsatessa, virtsan laadun muutos ja psyykenmuutos ennustivat merkitsevästi märkäisen virtsatieinfektion kehittymistä 540:lla hoivakotipotilaalla (ei katetria) vuoden seurannassa. Jos mitään näistä oireista ei ollut, ei jatkotutkimuksista ollut hyötyä. Jos taas kirvelyn lisäksi esiintyi 1-2 muuta oiretta, jatkotutkimukset kannattivat. Tämänkin tutkimuksen jälkeen vain yhden oireen merkitys on epävarma

Juthani-Mehta ym. JAGS 2009;57:963-970