Tutkijakoulun virat haettavana - Ikääntyminen, hyvinvointi ja teknologia

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA julistetaan haettavaksi: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos:Viisi tohtorikoulutettavan määräaikaista virkasuhdetta vuosille 2010-2011 tutkijakoulussa Ikääntyminen, hyvinvointi ja teknologia.
Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelma yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan www-sivulla http://www.jyu.fi/ytk/tiedekunta/ajankoh...

http://www.jyu.fi