Pyörtyminen ja verenpaineen lasku

Verenpaineen lasku pystyynnoustessa eli ortostaattinen hypotensio oli pyörtymisen taustalla erityisesti Parkinsonin tautia tai muita neurologisia tauteja sairastavilla. Lääkkeistä tätä näytti provosoivan erityisesti diureettihoito, nitraatit ja digoksiini. Tutkimuksessa arvioitiin 259 yli 65-vuotiasta potilasta, jotka olivat joutuneet sairaalaan tajunnanmenetyksen takia, ortostaattinen hypotensio oli syynä 12 %:lla. Vaikka sydänsairaudet olivat näillä potilailla yleisiä, edellä mainitut lääkkeet ennemmin kuin sairaus näytti olevan pyörtymisen syytekijä.

Mussi ym. J Geront Med Sci 2009;64A:801-6.