Geriattriyhdistys perustettu

Suomalaisten geriatrien yhdistys Suomen Geriatrit ry, Finlands Geriatriker rf. on
15.9.2009 rekisteröity ja säännöt hyväksytty. Yhdistyksen puheenjohtaja on ylilääkäri Pentti Koistinen Oulusta ja sihteeri geriatri Eija-Anitta Kynsilehto. Yhdistyksen hallitus toimii Oulussa vuoteen 2011.
Suomen Geriatrit järjestävät valtakunnalliset Geriatripäivät 28.-29.1.2010