Hoitajien influenssarokotuksesta hyötyä hoivakodeissa

Varsin yksinkertaisella toimenpiteellä voi siis olla merkittäviä vaikutuksia hoivakotien toimintaan. Henkilökunnan influenssarokotukset vähensivät hoivakotiasukkaiden kuolleisuutta 20 %, asukkaiden influenssaoireita 31 % ja henkilökunnan sairauspoissaoloja 42 % Tutkimus tapahtui 40 hoivakodissa, jotka satunnaistettiin interventio- ja kontrolliryhmiin. Interventioryhmän hoivakodeissa 70 % hoitajista otti influenssarokotuksen, kontrolliryhmässä rokotus oli 32 %:lla

LeMaitre ym. JAGS 2009; September http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=...