HRO:n tunnistaminen

MOBILIZE Boston Studyn seuranta-aineistossa vertailtiin vanhempaa ns. Friedin kriteeristöä ja yksinkertaisempaa SOF (Study of Osteoporotic Fractures) indeksiä hauraus-raihnausoireyhtymän (HRO) tunnistamisessa iäkkäässä väestössä. Riskisuhteet olivat varsin samanlaiset kummallakin kriteerillä HRO-potilaiden kaatuiluriskin, sairaalahoitoon joutumisen ja päivystyskäyntien osalta. HRO ja sen esiaste todettiin kuitenkin herkemmin Friedin kriteereillä (10.0 %:lla ja 38.8 %:lla) kuin SOF-kriteereillä (4.2 %:lla ja 18.7 %:lla). Tämä voi johtua rotueroista, mutta onko SOF paitsi yksinkertaisempi myös tiukempi tunnistamaan HRO-potilaita? Molemmilla ominaisuuksilla on merkitystä käytännön kliinisessä työssä.
Tavallisimmat käytössä olevat indeksit näyttivät toimivan yhtä hyvin HRO-potilaiden ennusteen arvioinnissa.

Kiely ym., JAGS 2009;57:1532-9