I Pohjois-Suomen Gerontologiakokous pidetty

I Pohjois-Suomen Gerontologiakokous pidettiin monitieteisenä 29.9.2009. Gerontologiakokous osoittautui tarpeelliseksi ja toimivaksi foorumiksi edistämään monitieteistä vanhuustutkimusta alueella. Keskustelu oli vilkasta ja uusia ajatuksia ja tutkimusideoitakin syntyi. Moni sai myös uusia näkökulmia tutkimushankkeisiin. Päätettiin selvittää mahdollisuuksia liittyä IAGG:n Collaboration centeriksi. Jatkossa sovittiin seuraavaa: Kokous järjestetään kerran vuodessa Oulussa ja kerran vuodessa valtakunnallisten Gerontologiapäivien yhteydessä. Seuraava Oulun kokous järjestetään 11.2.2010. Kokoukselle tehdään myös jatkossa oma palsta Gernetiin, johon tulee mm. kokouksessa pidettyjä esityksiä.