Ystäväpiiri-koulutus muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville

Vanhustyön keskusliitto ja Muistiliitto järjestävät yhteistyössä Ystäväpiiri-koulutuksen muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville ja ryhmänohjaamisesta kiinnostuneille. Koulutuksella luodaan valmiudet suunnitella, toteuttaa ja ohjata muistisairaille ikäihmisille suunnattuja ryhmiä. Ryhmien avulla pyritään lievittämään ikääntyneiden yksinäisyyttä ja lisäämään heidän elämänhallintaansa ja psyykkistä hyvinvointiaan. Ystäväpiiri-ryhmissä käytetään menetelminä keskustelua, taidetta, kulttuuria ja liikuntaa.
Koulutus järjestetään Helsingissä tammi-huhtikuussa 2010. Koulutukseen hakeudutaan pareittain ja hakijat haastatellaan marraskuussa 2009. Koulutuksen viimeinen hakupäivän on 30.10.2009.
Hakemus täytetään internetsivuillamme www.ystavapiiri.net. Mainitse hakemuksessa, että hakeudut juuri muistisairaiden kanssa työskentelevien koulutusryhmään

Koulutusterveisin

Vanhustyön keskusliitto

http://www.ystavapiiri.net