Hyvää vuodenalkua - geriatriyhdistykset

Hyvää vuodenalkua. Viime vuonna perustetun geriatriyhdistyksen nimi on Suomen Geriatrit ry (SG ry), Suomen Lääkäriliiton geriatrien alaosaston nimi puolestaan on Suomen Lääkäriliiton Geriatrit (SGL) ja viime mainitunkin säännöt on vastikään hyväksytty. Jatkossa SG ry:n kotisivu tulee olemaan Gernet (sinne pääsee vanhoilla tunnuksilla), SGL operoi Suomen Lääkäriliiton sivuilla