Kaatuilun ehkäisyä kotona ja laitoksissa

Kodissa tehtävillä muutoksilla olevan kokonaisuutena paras taloudellinen kustannusvaikuttavuus vanhusten kaatumisten ehkäisyssä (Tinetti M, Kumar C JAMA. 2010;303:258-266, Frick K, ym. J Amer Geriatr Soc 2010;58:136-141). Tulos perustui Cochrane katsauksiin ja satunnaistettujen tutkimusten meta-analyyseihin.Kaatumisen ehkäisy on kuitenkin aina monitekijäistä ja analyyseissä toimet oli jaettu 7 ryhmään: psyykenlääkkeiden vähentäminen, tai chi-tyyppiset tasapainoa kohentavat harjoitukset, D-vitamiini, lihas- ja tasapainoharjoitukset, kodissa tehtävät muutokset riskin vähentämiseksi, monitekijäiset yksilölliset interventiot kohdistuen kaikkiin vanhuksiin ja monitekijäiset interventiot kohdistuen suuressa kaatumisriskissä oleviin. Psyykenlääkkeiden vähentäminen ja tai-chi olivat halvimpia, mutta myös vähiten tutkittuja hoitomuotoja. Myös D-vitamiini oli edullista kustannukset ja hyödyt huomioiden.
Edellä oleva siis kotona asuvien vanhusten osalta. Hoivakotivanhusten kaatuilun ehkäisyyn tähtäävän ohjelman tulokset jäivät sen sijaan Saksassa varsin laihoiksi, ainakin lonkkamurtuman estymisen osalta (Rapp K, ym. J Amer Geriatr Soc 2010;58: 70-75 ). Tutkimuksessa oli mukana 1359 hoivakotia ja niiden yli 50 000 asukasta, joista 9000 oli mukana kaatuilun ehkäisyohjelmassa ja 43 583 toimii verrokkeina. Ehkäisyohjelmaan kuului henkilöstön koulutusta kaatumisen ehkäisyyn, ympäristötekijöiden huomioimista ja lihasvoiman ja tasapainon harjoituksia vähintään vuoden ajan. Seuranta-aikana lonkkamurtumia ilmaantui interventioryhmässä ja kontrolleilla liki saman verran. Kaatumisen esto tietysti estää lonkkamurtumankin, mutta tämä voi vaikeaa vanhuksilla, joilla elimistön haurastuminen on pitkälle edennyttä.