Vuoden Geriatri - Jouko Laurila

Vuoden geriatriksi on valittu lääketieteen tohtori Jouko Laurila, joka on toimii osastonylilääkärinä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Meilahden sairaalassa, erityisesti vanhusten akuutin sairaanhoidon parissa.
Vuoden Geriatrin valitsee Suomen Geriatrit ry (SG ry) ja tämän vuoden valinta julkistettiin valtakunnallisten Geriatripäivien yhteydessä Oulussa viime viikolla.
Valinnan perusteena on Jouko Laurilan laaja-alainen paneutuminen erityisesti vanhojen sairaalapotilaiden ongelmiin, ja nämä potilaat ovat tunnetusti kasvava potilasryhmä myös päivystyspoliklinikoilla. Hän on identiteetiltään vahvasti käytännön geriatri.
Jouko Laurila on vuodesta 1989 alkaen työskennellyt kaikissa vanhustenhuollon hoitoportaissa; terveyskeskuksen vuodeosastoilla, kotisairaanhoidossa, akuuttisairaalassa, keskussairaalassa, yksityisissä ja julkisissa vanhainkodeissa, yksityisissä ja julkisissa palvelutaloissa sekä yliopistoklinikassa. Näissä hän on toiminut mm. terveyskeskuslääkärinä, osastonlääkärinä, osastonylilääkärinä ja myös koko sairaalan operatiivisesta toiminnasta vastaavana ylilääkärinä.
Kliinisen lääkärintyönsä ohella Laurila on rakentanut näyttävän kansainvälisen tutkijauran keskittyen pääasiassa vanhusten äkilliseen sekavuusoireyhtymään, deliriumiin, dementiaan ja vanhusten lääkehoitoon. Delirium on iäkkäiden päivystyspotilaiden keskeisiä ongelmia ja se voi komplisoida miltei mitä tahansa vanhuksen akuuttia sairautta. Sen tunnistaminen ja oikea hoito on erittäin tärkeää perussairauden hoidon ohella. Pääosan julkaisuistaan hän on kirjoittanut yhteistyössä Helsingin deliriumtutkimusyksikön kanssa, mutta hän on tehnyt tutkimusyhteistyötä myös eurooppalaisten tutkimusryhmien kanssa.
Laurila on Euroopan Deliriumyhdistyksen perustajajäsen ja sai sen hallitukselta vastuulleen järjestää vuoden 2008 tieteellinen vuosikongressi Helsingissä. Se oli menestys ja kokosi käytännössä kaikki kansainväliset deliriumtutkijat ensimmäistä kertaa yhteen. Laurila valittiin Euroopan Deliriumyhdistyksen puheenjohtajaksi vuonna 2009.
Jouko Laurila on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi, geriatrian erikoislääkäriksi (2000) ja lääketieteen tohtoriksi (2004) Helsingin yliopistosta, sekä yleislääketieteen erikoislääkäriksi Kuopion yliopistosta..
Vuoden Geriatri piti juhlaluennon Geriatripäivien yhteydessä perjantaina 29.1.2010, aiheena vanhus päivystyksessä.