Miten parhaiten hoitaa aikuistyypin diabetesta?

Aikuistyypin diabeteksen hoitoon on pitkään liittynyt keskeisiä, avoimia kysymyksiä. Onko verensokerin tiukasta kontrollista hyötyä komplikaatioiden ja ennusteen kannalta? Voiko verensokerin alentaminen eräillä hoitomuodoilla olla jopa vahingollista. Mikä on verenpaineen alentamisen merkitys ja miten se pitäisi toteuttaa.

Joitakin vastauksia antaa pitkään odotettu UK Prospective Diabetes Study, 20 vuotta kestänyt monikeskustutkimus, jonka tuloksia on viiden artikkelin voimalla raportoitu Lancetissa ja British Medical Journalissa. Moni asia jää kyllä edelleenkin yksiselitteistä vastausta vaille.

Seuraavassa keskeisiä tuloksia:

Vaikka tehokkaalla verensokerin hoidolla voidaankin vähentää diabeteksen munuais- ja silmäkomplikaatioita, ei hoidolla näyttäisi olevan valtimotauteja (aikuistyypin diabeetikoiden keskeinen kuolinsyy) ehkäisevää vaikutusta. Toisaalta sen paremmin sulfonyyliurea- tai insuliinihoitoon ei myöskään liittynyt valtimotautien lisääntymistä, kuten ajoittain on spekuloitu.

Mielenkiintoinen osatulos oli se, että ylipainoisilla diabeetikoilla metformiinihoito näytti vähentävän kuolleisuutta.

Vaikkei verensokerin alentaminen yksin valtimotauteja vähentänytkään, se onnistui kun myös verenpainetta hoidettiin. Tässä näyttivät ACE-estäjä ja beetasalpaaja olevan yhtä hyviä.

Kokonaisuutena tulokset tukevat näkemystä diabeetikoiden kokonaisriskin (verenpainetauti, lipidihäiriö) hoitamisen tärkeydestä. Jo aiemmin on todettu kolesterolin alentamisen statiineilla parantavan diabeetikoiden ennustetta. Ainakin iäkkäiden diabeetikoiden hoidossa asettaisinkin pääpainon riskitekijöiden hoidolle.

Lancet ja British Medical Journal, September 12, 1998