Muistisairauksien ehkäisy - mikä on tutkimustieto?

17.8.2010 julkaistaan Muistisairauksien Käypä hoito-suositus ja siinä otetaan kantaa myös muistisairauksien ehkäisyyn. Asiasta on juuri julkaistu myös Yhdysvaltain terveysinstituutin (NIH) katsaus (Daviglus ym. Ann Intern Med 2010;153:176-181), jossa käydään läpi olemassaoleva tutkimustieto ja tehdään ehdotuksia jatkotutkimuksiksi. Vedenpitävää tutkimusta aiheesta on vähän, mutta monenlaista tutkimusta on meneillään. Tutkimustyötä on toistaiseksi haitannut mm. Alzheimerin taudin ja ylipäänsä kognitiivisen heikentymisen yleispätevien määritelmien puuttuminen. Tutkimusasetelmat ovat myös haasteellisia mm. tautiprosessin hitaan kehityksen takia.

http://www.annals.org