Iäkkäiden lääkityksen tietokanta julkaistu

Suururakka iäkkäiden lääkityksen tietokannasta on vihdoin saatu valmiiksi. Suomalaisista 75 vuotta täyttäneistä lähes joka kolmannella on käytössään vähintään 10 eri lääkettä. Ikääntymismuutokset ja lisääntyneet sairaudet herkistävät iäkkäitä lääkkeiden haittavaikutuksille. Iäkkäiden lääkityksen tietokannan tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa.
Tietokannan tiedot: Tietokanta on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. On huomattava, että yksittäisen potilaan kohdalla saatetaan joutua käyttämään myös D-luokkaan kuuluvia lääkevalmisteita. Lääkehoidon voi aloittaa, muuttaa tai lopettaa vain lääkäri. Potilas ei saa tehdä muutoksia lääkitykseensä neuvottelematta niistä hoitavan lääkärin kanssa.
Luokka (sisältää arvion lääkeaineen soveltuvuudesta 75 vuotta täyttäneille):
•A (vihreä): Sopii iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää kuten nuoremmillakin potilailla. Ikääntymismuutokset eivät aiheuta muutoksia lääkeannokseen tai ottotiheyteen eikä haittavaikutusprofiili poikkea nuoremmista.
•B (harmaa): Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho on vähäistä 75 vuotta täyttäneillä.
•C (keltainen): Soveltuu varauksin iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää iäkkäillä, mutta lääkeannosta joudutaan joko pienentämään tai ottotiheyttä harventamaan jo lievän tai kohtalaisen munuaistoiminnan heikkenemisen tai merkittävän haitta- tai yhteisvaikutusriskin seurauksena.
•D (punainen): Vältä käyttöä iäkkäillä. Käyttö on mahdollista erityistapauksissa tai kertaluonteisesti. Ikääntymismuutosten seurauksena iäkkäät altistuvat lääkeaineen haitalliselle tai vaaralliselle vasteelle. Haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn.
Lääkeaineen kohdalla oleva luokka kuvaa lyhyesti lääkeaineen soveltuvuutta 75 vuotta täyttäneiden käyttöön. Tekstissä kuvataan ikääntymisen aiheuttaman munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta lääkeannokseen tai ottotiheyteen sekä iäkkäillä tyypillisiä haitta- ja yhteisvaikutuksia. Lisäksi osassa lääkeaineita annetaan vaihtoehto- ja yleissuosituksia. Sen sijaan teksteissä ei oteta huomioon indikaatioita eikä kontraindikaatioita.
Lääkeaineet on ryhmitelty eri luokkiin ATC-luokituksen mukaisesti.
Lisää tietoa löytyy FIMEA:n nettisivulta.

http://www.fimea.fi