Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahaston apuraha lääketieteelliseen vanhustutkimukseen

Hakuaika umpeutuu 08.10.2010. Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahasto julistaa haettavaksi apurahoja 25 000 euroa. Summa jaetaan useampana eränä ensisijaisesti lääketieteellisen vanhustutkimuksen ja toissijaisesti geriatriaa opiskelevien lääkärien jatko- ja täydennyskoulutuksen tukemiseen. Apuraha voi kattaa kahden kuukauden virkavapauden. Apurahaa on mahdollista hakea myös vanhustyön lääketieteellistä tutkimusta koskevan koulutuksen järjestämiseen. Apuraha on tarkoitus käyttää vuoden 2011 aikana.
Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat asiat:
- tutkimuksen aihe
- tutkimuksen tausta
- tutkimussuunnitelma
- aineisto ja menetelmät
- eettiset näkökohdat
- tutkimuksen merkitys
- kokonaisselvitys tutkimuksen rahoituksesta
- järjestettävän koulutuksen osalta tarkka selvitys koulutuksen rahoituksesta, sisällöstä ja kouluttajista. Hakemukset osoitetaan Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahastolle ja toimitetaan 8.10.2010 klo 16.00 mennessä osoitteella Suomen Lääkäriliitto / Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki.