Iäkkään väestön terveyshaasteet 14.1.2010

VII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä: Iäkkään väestön terveyshaasteet, 14.1.2011 klo 9.00-16.15, Helsingissä. Tilaisuus on kansanterveyden ja terveyden edistämisen ajankohtaispäivä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, perusterveydenhuollon lääkäreille ja hoitajille, maakuntien, sairaanhoitopiirien ja koulutusorganisaatioiden edustajille, järjestötoimijoille sekä alueiden terveyden edistämisen toimijoille yli hallinnonalojen. Tavoite: Vuoden 2011 Kansanterveyspäivä on katsaus uusimpaan tietoon ikääntyneiden terveyshaasteiden ehkäisyssä ja hoidossa. Painopisteenä ovat muistihäiriöiden, ravitsemuksen sekä murtumien ja kaatumisten ehkäisy- ja hoitosuositukset.
Ilmoittautuminen 1.12.2010 mennessä osoitteessa http://www.thl.fi/kansanterveyspaivat. Koulutusta anotaan erikoistuvien lääkäreiden teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi.

http://www.thl.fi/kansanterveyspaivat