Suomen Akatemia: Suunnattu kansainvälinen yhteishaku ikääntymistutkimuksen tutkijatohtoreille

Suunnattu kansainvälinen yhteishaku ikääntymistutkimuksen tutkijatohtoreille
FLARE 2 -ohjelman (Future Leaders of Ageing Research in Europe 2) tavoitteena on edistää eurooppalaista ikääntymisen tutkimusta. Ohjelmassa rahoitetaan tutkijatohtorivaiheessa olevien tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. FLARE 2 -hankkeiden tulee olla moni- tai poikkitieteellisiä projekteja ikääntymisen tutkimuksen alalla.
Rahoitusta voi hakea kolmeksi vuodeksi tutkijatohtorin omaan palkkaan sekä kansainväliseen liikkuvuuteen ja henkilökohtaisiin tutkimuskuluihin Rahoituskauteen tulee sisältyä 6?12 kuukauden mittainen tutkimuskausi ulkomailla jossakin EU 27 -maassa tai liitännäismaassa.
Haku aukeaa heinäkuussa 2010
Tarkemmat hakuohjeet voi lukea heinäkuussa ERA-AGE 2:n verkkosivuilla.
Suomessa pääosan tutkijatohtorikaudestaan työskentelevät tutkijat jättävät hakemuksensa Suomen Akatemiaan 15.10.2010 klo 16.15 mennessä. Hakijoita pyydetään tutustumaan myös Akatemian lokakuun 2010 hakuilmoitukseen Akatemian verkkosivuilla.
ERA-AGE ERA-NET on eurooppalaisten organisaatioiden muodostama yhteistyöverkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2004 tutkimuksen kuudennen puiteohjelman rahoituksella. Tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettu ERA-AGE 2 käynnistyi vuonna 2009. ERA-AGE 2 -verkoston tavoitteena on jatkaa eurooppalaisen tutkimusalueen kehittämistä ikääntymisen tutkimuksen alalla.
FLARE 2 on eurooppalainen ohjelma, jonka rahoittamiseen osallistuu useita ERA-AGE 2:n jäsenorganisaatioita. Ensimmäinen FLARE-haku järjestettiin vuonna 2007. Kukin ohjelman rahoittamiseen osallistuva organisaatio rahoittaa oman maansa tutkijatohtorit. Suomalaisista rahoittajista haussa ovat mukana Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta ja kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta. Lisätiedot: ERA-AGE 2 / FLARE 2 -haku:
http://era-age.group.shef.ac.uk/
Suomen Akatemian hakuilmoitukset
http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Hakemi...
Anu Nuutinen (terveyden tutkimuksen yksikkö),
etunimi.sukunimi@aka.fi, p. 040 5273442Tiina Forsman (kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen
yksikkö), etunimi.sukunimi@aka.fi,
p. 09-7748 8443

http://era-age.group.shef.ac.uk/ http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Hakemi...