Kvalitatiivinen tutkimus monisairaitten vanhusten hoidosta ja sen ongelmista

Avohoidon ammattilaisia hämmentää usein se, miten parhaiten hoitaa vanhoja monisairaita potilaitaan. Asiaa selvitettiin kvalitatiivisella tutkimuksella, johon osallistui 40 lääkäriä ja hoitajaa. Tutkimus tehtiin Amerikassa, mutta samantyyppisiä ongelmia on Suomessakin. Päteviä ja näyttöön perustuvia käypä hoito-ohjeita tehdään – ja pitääkin tehdä - enenevästi, mutta kuinka soveltaa niitä järkevästi käytäntöön vanhojen monisairaitten potilaitten hoidossa. Tässä avohoitolääkärit ovat sekä erikoissairaanhoidon (joka usein hoitaa yhtä sairautta kerrallaan) että potilaidensa (jotka itsellisenä ollessaan soveltavat hoito-ohjeita miten parhaaksi näkevät) ristipaineissa. Krooninen ongelma on tietysti aikapula, mahdollisesti jatkossa myös korvauskysymykset. Tutkimusnäyttöäkin puuttuu siitä, miten parhaiten hoitaa yksittäisiä sairauksia samanaikaisten sairauksien yhteydessä, eikä tälläisen näytön saaminen ole helppoa. Parasta oni ehkäistä vanhuuden raihnautumista ennakolta, joskin helpommin sanottu kuin tehty.

(Fried TR ym. Arch Intern Med 2010 ePub http://www.jama.com