Veri-aivo-esteen merkitys geriatriassa

Iän myötä tapahtuvassa Aivojen toiminnan heikentymisessä voi tärkeä merkitys olla veri-aivo-esteen (blood-brain barrier, BBB) murtumisessa. Paitsi vanhetessa, tätä heikentymistä tapahtuu yleissairauksien ja valtimovaurioiden myötä, ja voikin kysyä onko tässäkään ilmiössä ikä loppujen lopuksi sittenkään ratkaiseva tekijä. Toki monet BBB:tä heikentävät tekijät yleistyvät iän karttuessa. BBB:n heikkeneminen voi olla merkittävä välittävä mekanismi monien vanhuuden oireyhtymien, kuten dementia, sekavuus, tasapaino-ongelmat kaatumisineen, virtsankontinenssi, taustalla. Myös poikkeavat lääkevasteet voivat selittyä BBB:n murtumisella.

Zeevi N, ym. J Amer Geriatr Soc 2010;58:1749-1757