Muistisairaudet Lääkäripäivillä 2011 Helsingissä 12.1.2011

316 Muistisairauksien uudistuva diagnostiikka ja hoito, Keskiviikko 12.1.2011, Järjestäjät Suomen Alzheimer tutkimusseura, Societas Gerontologica Fennica ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito
Puheenjohtaja ja yhdyshenkilö prof. Timo Erkinjuntti, HY
Tavoite päivittää kuulijan tiedot keskeisen kansantaudin varhaisessa diagnostiikassa, hoidossa ja
kuntoutuksessa sekä antaa uusinta tietoa Käypä hoito -suosituksista ja käyvästä hoitoketjusta.
Kohderyhmä muistisairauksien tutkimukseen ja hoitoon osallistuvat lääkärit perusterveydenhuollossa ja
erikoissairaanhoidossa
Erikoistuminen anottu 4 tuntia, alat geriatria, neurologia, psykiatria, radiologia, sisätaudit ja yleislääketiede.
08.00 Avaus
08.10 Muistioireisen perusselvitykset
LL Ari Rosenvall, Mehiläinen
08.35 Aivojen kuvantaminen muistipotilaalla
Prof. Ritva Vanninen, Itä-Suomen yliopisto
09.00 Alzheimerin taudin varhainen diagnoosi
LT Merja Hallikainen, Itä-Suomen yliopisto
09.25 Vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä - aivoverenkiertosairaudet
Prof. Timo Erkinjuntti, HY
09.50 Tauko
10.20 Parkinsonin taudin muistisairaus
Prof. Juha Rinne, TYKS
10.45 Muistisairauksien oireenmukainen lääkehoito
Dos. Jaana Suhonen, Jokilaakson sair., Jämsä
11.10 Käytösoireiden lääkehoito
Prof. Hannu J. Koponen, Itä-Suomen yliopisto
11.35 Muistisairaan kokonaisvaltainen hoito
Gerontologian dos. Ulla Eloniemi-Sulkava, Vanhustyön keskusliitto
12.00 Päätös

http://www.laakaripaivat.fi