Ennusteen teon vaikeus geriatriassa

Minimum Data Set (MDS) on vanhusten hoidon työkalu (kts. Harriet Finne-Soverin InterRAI kirjoitus Gernetin artikkeliosastossa), jota voidaan käyttää mm. hoitosuunnitelman teossa. Sen avulla voidaan tehdä ns. terminaaliennuste, joka pitäisi merkitä että potilaalla on todennäköisesti 6 kuukauden kuluessa kuolemaan johtava sairaus. Ennusteen osuvuutta testattiin helsinkiläisessä geriatrisessa sairaalassa 656 pitkäaikaispotilaalla, joista 164:lla arvioitaan olevan terminaaliprognoosi. Seurannassa osoittautui, että n. 71 % tämän diagnoosin saaneista oli elossa 6 kk kuluttua ja 58,5 % oli elossa 12 kuukauden kuluttua. Valistunutkaan ennustaminen ei siis näyttänyt toimivan kovin hyvin. Tutkijoiden mielestä sietäisi myös selvittää, saattaisiko terminaaliprognoosi joissakin tapauksissa toisaalta toimia itseään toteuttavana ennustuksena.

J American Geriatrics Society 1998;46:1023-24