Biogerontologia Euroopassa

Uusimmassa Biogerontology-lehden numerossa jatkuu sarja biogerontologisesta tutkimuksesta Euroopassa. Jo aiemmin oli esitelty Tsekki, nyt tammikuun numerossa ovat vuorossa Suomi, Espanja ja Italia. Aihetta käsitellään tietysti myös tulevassa IAGG:n Euroopan alueen kongressissa Bolognassa huhtikuussa.
Biogerontologiaan kuuluu seuraavia alueita: Vanhenemismuutokset molekyyleistä ja soluista kokonaisiin eliöhin. Vanhenemismuutoseten biokemialliset ja molekulaariset mekanismit. Vanhenemiseen liittyvien geenien vaikutukset. Ikään liittyvien sairauksien syntyyn liittyvät tekijät. Sellaisten näyttöön perustuvien hoitojen ja toimenpiteiden tutkiminen, joilla voidaan vaikuttaa terveeseen elinikään. Näiden alueiden tutkimuspainotus vaihtelee Euroopan maissa.

http://www.springerlink.com/content/1048...