Hypoglykemia on hankala monisairailla

Hypoglykemia eli alhainen verensokeri sairaalapotilailla ei ole harvinaista -- muillakaan kuin diabeetikoilla. Israelilaiset tutkijat selvittivät hypoglykemiaan liittyviä tekijöitä yli 65-vuotiailla sairaalapotilailla, joilla ei ollut diabetesta. Tutkituista vain n. 40 %:lla oli matalaan verensokeriin liittyviä oireita. Hypoglykemiaa ennustivat maksasairaus, sydämen vajaatoiminta, maligniteetti ja matala seerumin albumiini. Hypoglykemia - riskitekijöistä riippumatta - lisäsi potilaiden kuolemanvaaran 3,7-kertaiseksi.

J Amer Geriatrics Society 1998, 46;978-982