Vuoden Geriatri – LL Maisa Karjula

Vuoden geriatriksi on valittu lääketieteen lisensiaatti, geriatrian erikoislääkäri Maisa Karjula, joka on toimii ylilääkärinä Raahessa, ja on alueellaan voimakkaasti kehittänyt vanhojen potilaiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Maisa Karjula on myös vuosia selvittänyt Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien riskitekijöitä alueensa väestössä ja tehnyt tästä myös tutkimusta aikuisneuvolan puitteissa.
Vuoden Geriatrin valitsee Suomen Geriatrit ry (SG ry) ja valinta julkistettiin valtakunnallisten Geriatripäivien yhteydessä Oulussa 27.1.2010.
Valinnan perusteena on Maisa Karjulan laaja-alainen, lämmin, mutta samalla rautaisen ammattitaitoinen paneutuminen vanhuspotilaiden moniin ongelmiin, näiden hoidon esimerkillinen organisoiminen, kehittäminen ja johtaminen alueellaan, sekä myös laatua varmistavan tutkimustyön tekeminen. Identiteetiltään Maisa Karjula on vahvasti käytännön geriatri.
Maisa Karjula on valmistunut Oulun yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1986 ja geriatrian erikoislääkäriksi vuonna 2000. Maisa Karjula on vuodesta 2000 työskennellyt Raahessa eri vanhustenhuollon hoitoportaissa. Vuonna 2000 hän käynnisti Raahessa muistipoliklinikkatoiminnan ja vuodesta 2001 hän on ollut geriatrian ylilääkäri Raahen seudun Terveydenhuollon kuntayhtymässä. 2000-luvun puolivälissä hän oli myös vanhusten hoidon laatua selvittävän ja kehittävän Gellman-projektin vetäjä. Sen puitteissa on Raahessa käynnistetty kotisairaala, yöpartiotoiminta sekä aikuisneuvolatoiminta (vuodesta 2010 lähtien ikäihmisten poliklinikka). Pitkäaikaispotilaiden hoitoa on kehitetty mm. systemaattisin hoitokansioin ja aloittamalla säännölliset lääkeselvitykset
Vuoden 2011 alusta Maisa Karjula on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän konservatiivisen yksikön johtaja.