Näyttöön perustuvaa geriatriaa 1996-97

JAGSn artikkelissa on käyty läpi 98 korkeatasoista geriatrian alan tutkimusraporttia vuosilta 1996-97, aiheina mm. sairaalahoidon riskit, mahahaavan ehkäisy, Alzheimerin taudin ehkäisy ja hoito. Artikkelissa käydään tarkemmin läpi tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvän mahahaavan ja mahasuolikanavan verenvuodon ehkäisyä vanhuksilla.

Jos parasetamoli ei riitä kivunhoitoon, kannattaa siirtyä ibuprofeeniin pienimmällä tehokkaalla annoksella. Jos tämäkään ei riitä, pyritään valitsemaan seuraavaksi vähiten vuotoriskiä lisäävä valmiste. Tulehduskipulääkkeitä käytettäessä on syytä arvioida potilaan vuotoriski ja korkean riskin potilailla yhdistää tulehduskipulääkkeeseen misoprostoli. Myös famotidiinin (suurella annoksella) on todettu ehkäisevän ulkuksia tulehduskipulääkkeitä käyttävillä.

Pyrimme jatkossa saamaan myös Gernet-sivulle osaston, johon listaamme geriatrian alalta tärkeitä, EBM-kriteerit täyttäviä tutkimuksia.

J Amer Geriatrics Society 1998; 46:1040-1049